Dit udgangspunkt

Denne evaluering har til formål at registrere dit udgangspunkt inden du starter på din uddannelse og samtidig prioriterer du hvad du ønsker at opnå igennem uddannelsen.
Din besvarelse vil give dig et godt udgangspunkt for at prioritere din tid under din uddannelse og samtidig give dine trænere et udgangspunkt for at prioritere fokus under uddannelsen.
For hvert spørgsmål afkryds hvorvidt det passer på dig (1-10) samt vigtigheden for dig (1-5):

Krævede felter er markeret med *

1.Jeg trives på jobbet (arbejdsglæde) *
2.Jeg er engageret i mit job *
3.Jeg har det godt med at håndtere svære samtaler *
4.Jeg er god til at lytte og spørge dybere ind til andre *
5.Jeg er god til at møde vrede, frustration og sorg hos andre i dialogen *
6.Jeg ved at jeg har ressourcerne til at håndtere de udfordringer, som jeg møder i jobbet *
7.Jeg finder nye og bedre løsninger / muligheder *
8.Jeg har en stor rummelighed og forståelse for mine kolleger *
9.Jeg er nysgerrighed på andres færdigheder og kompetencer *
10.Jeg har interersse i mennesker generelt *
11.Jeg har en stor tolerance og respekt for andre mennesker *
12.Jeg er god til at rumme og respektere dem der er meget anderledes end mig *
13.Jeg oplever at jeg er god til mit job *
14.Jeg kommunikerer godt med alle mine kolleger *
15.Jeg giver ærlig og konstruktiv feedback *
16.Jeg er nysgerrig og villig til at prøve kræfter med nye ting *
17.Jeg har positiv energi, som mine kolleger annerkender mig for *
18.Jeg er god til at bidrage til løsning af de konflikter jeg oplever på jobbet *
19.Mine kolleger betror sig ofte til mig *
20.Jeg siger aktivt fra overfor negativ omtale af andre på jobbet *
21.Jeg er god til at tage det positve mindset med i dialogen/kontakten til borgerne *
22.Jeg er god til at skabe gode borger oplevelser *
23.Jeg har en stor rummelighed og forståelse for den enkelte borger *
24.Min indre sikkerhed og ro påvirker borgere positivt *
25.Jeg er god til at styrke og løfte ressourserne ved den enkelte borger *