Kompleksitet af uspecifikke traumatiske oplevelser

Din besvarelse af de følgende 5 spørgsmål er en vigtig baggrundsviden, der gør os i stand til bedre at vurdere omfanget af din(e) traumatiske oplevele(r) og dermed hvorledes vi bedst kan hjælpe dig.

Krævede felter er markeret med *

1.Hvor længe oplever du at have haft de pågældende symptomer eller den pågældende adfærd med dig? *

1 out of 5