Personudviklingstype 5

Du har to muligheder:

  • 1. Du kan læse og downloade resultatet af din PU type
  • 2. Du kan gå videre og få vores konsulenter til at sammensætte en Personlig Udviklings Plan (PUP), der passer til din udviklingstype.(kr. 499 + moms)

PU Type 5: Udviklingsstyrke

Udviklingsprofil: Styrke og vil udvikle kernen

Du er meget sansende og i god kontakt med dig selv. Din åbenhed for verden giver dig mange gode oplevelser, stor frihed og glæde. Du inspireres let over ny viden og ser muligheder i det. Dine sanser er din guide for din vej.

 Udvikling vil være en naturlig del af dig og det, du prioriterer. Din største energisluger er situationer med personer, der udfordrer dig i din måde at være på, igennem deres egen fastlåshed på et lavere niveau. Effektive værktøjer, metoder, indsigter og afklaringer udvikler løbende din evne til at være i og sprede god energi.

Ressourcer:

PU Type 5 udvikler sig nærmest uden at være opmærksom på det. En PU Type 5 søger naturligt inspiration og interagerer primært med personer, som bidrager til forståelse og yderligere udvikling, oftest rent intuitivt. PU Type 5 er så meget i et personligt udviklings-flow, at det kan være svært at huske hvordan det var før på lavere PU niveauer. Det kan udfordre evnen til at sætte sig i andre personers sted, hvis de er på PU type 3 eller et lavere niveau. Det skyldes at de værktøjer PU Type 5 tidligere har lært, nu er blevet en integreret del af den måde PU Type 5 ser og agerer i verden på. Energien bevæger sig igennem personen og ud i personens relationer på en måde, der gør at denne type bliver et samlingspunkt og en inspirerende person for andre, der ønsker at udvikle sig.

Nogle PU Type 5 er fokuseret på deres egen indre vækst. Andre ønsker at bidrage til at andre får de samme oplevelser med at udvikle sig. Denne form for deling af ens personlige udvikling og oplevelser foregår meget frit og uden bestemte retninger, mere som en intention. Den frie tilgang til udviklingen omfatter både personen selv og for personer der ønsker at blive inspireret. Inspirationen er ikke for egen vindings skyld, men for at dele alt det gode. Det kan være svært at tale om udvikling, idet det nærmest er som livet, og som at trække vejret. Det foregår automatisk, ubesværet, let og helt af sig selv.

I hovedet:

PU Type 5 er ofte uden tanker og rent sansende. Det er på et niveau som giver en indre inspiration og glæde. Det resulterer i at PU Type 5 oftest udvikler sig uden at tænke tanker. De inspireres af andre mennesker der har et højt bevidsthedsniveau. Tanker og følelser integreres med hinanden på en måde, der gør det svært at skille delene fra hinanden. Det er en meget holistisk intern kommunikationsproces som genererer både glæde, inspiration, nysgerrighed og overskud. For denne type kan almindelige hverdagsting blive for trivielle. 

En PU Type 5 er mere interesseret i større abstraktioner. Samtidig vil bevægelsen fra det rent materialistiske og over i ‘væren’ være tydelig implementeret. 

Personer på dette niveau oplever at det de har brug for, kommer til dem af sig selv, uden besvær og med en lethed. PU Type 5 forestiller sig det, gør det og tiltrækker det efterfølgende. 

Det er vigtigt at forstå, at PU Type 5 ikke opnås gennem mængden af viden, der er fyldt på et menneske. Det vil sige, at du kan finde personer, der har læst mange bøger, taget mange uddannelser og alene har integreret det hele i hovedet som viden. De kan have arbejdet sig igennem en større mængde information og deltaget på flere uddannelser end en PU Type 5 måtte have, men det er ikke sikkert at de lever på PU type 5 niveauet, da viden integreret i hovedet alene, ikke løfter niveauet ret meget.

Følelseskontakt:

PU Type 5 interagerer med følelser på den måde at de guider til både de løsninger der er bedst og ind i de relationer, der understøtter alle de frihedsgrader der er i et liv på dette niveau. Det handler ikke om en person der er i kontakt med sine følelser på dette niveau, men mere at integrationen er fuldstændig, hvor følelserne er en vigtig del af personens intuition. En PU Type 5 evner at navigere frit i sine relationer og ved hvad der intuitivt føles rigtigt. Dette står i kontrast til personer på lavere niveauer, der ofte kan bruge lang tid på relationer, der ikke understøtter dem og det liv de ønsker sig. Den samme ro, som en PU Type 5 oplever i forhold til tanker er spejlet over i følelser.  

En PU Type 5 lever i ro og balance. PU Type 5 har været og levet på denne måde i et stykke tid og kan derfor kun i glimt huske hvordan det var at være påvirkelig, ængstelig eller nervøs. Den interne kommunikation er blevet en indforståethed der ikke behøves at blive kommunikeret. Dette er en del af den lethed som en PU Type 5 oplever i livet. Coaching, kurser og uddannelser bidrager sammen med andre input på en enkel og let måde til at løfte inspirationen.

Kontrol:

Hos en PU Type 5 er sandheden omkring frihed det paradigme som accelererer personens frihedsgrader. Det er ligeledes det paradigme som frisætter de personer der er i relation med PU Type 5. Denne type forstår at kun ved at være sit eget gode eksempel kan vedkommende hjælpe andre på deres vej op i udviklingstype.  

Idet PU Type 5 har mange interessante relationer er det naturligt at bruge mindre tid med dem der er på lavere udviklingsniveauer, medmindre der opleves en ægte motivation i retning af at udvikle sig. Andre på lavere niveauer kan opleve PU type 5 som arrogante og at de er ‘bedre end andre’. Dette understøttes af at en PU Type 5 føler at det er tidsspilde at ‘svinge’ på en lavere energi frekvens, såfremt der ikke er for at understøtte andre i deres udvikling.  

Fantasi:

Hos en PU Type 5 er leg, fantasi, sanseoplevelser og kreativitet helt naturligt integreret i personens interaktion. Det er en del af den lette måde som tanker og følelser fusioneres på i kreative processer, udvikling, inspiration og alt det som en PU Type 5 hver dag oplever i og med sig selv.

Bestil din udviklingsplan PUP

For at kunne bestille din Personlige Udviklings Plan (PUP) vil du på næste side skulle taste din Person Udviklings Type ind – så husk det er Type 5.