Personudviklingstype 4

Du har to muligheder:

  • 1. Du kan læse og downloade resultatet af din PU type
  • 2. Du kan gå videre og få vores konsulenter til at sammensætte en Personlig Udviklings Plan (PUP), der passer til din udviklingstype.
    (kr. 499 + moms)

PU Type 4: Undersøgeren

Udviklingsprofil: Læringsinteresse og udvikling

Du kombinerer let ny viden med dine tidligere erfaringer. Du tager værdien fra forskellige oplevelser, når du undersøger nye områder af interesse. Du mærker dine følelser, både de gode og de negative. Dine følelser er eller kan blive en guide til at finde din vej frem. 

I nogle situationer kan dine følelser gøre det svært for dig at handle korrekt og dermed gøre det, der er bedst for dig. Udvikling vil være en naturlig del af dig og du ved at du kan nå langt, hvis du prioriterer det.

Ressourcer:

PU Type 4 er helt bevidst om sine egne ressourcer og sin evne til at udvikle sig. PU Type 4 har ofte været igennem forskellige former for udvikling, der har skabt tydelige resultater. Resultater der understøtter deres overbevisninger om, at det at udvikle sig er en god investering i en selv og andre. PU Type 4 har gennem tiden tilegnet sig værktøjer til personlig ledelse og forstår og lever efter, at de selv kan ændre den måde de har det på, få den energi de ønsker sig og gå efter deres mål i livet.  

En PU Type 4 oplever sjældent at føle sig presset og evner at tage sig selv ud af en ‘dårlig’ eller ‘negativ’ følelse. De har overvejende gode dage og deres overvejelser er primært omkring, hvordan de ønsker at udvikle sig videre og hvad de ønsker at have af indhold i deres liv. De har overskud til at investere i deres relationer og er bevidste om hvilke relationer de ønsker. Det kan også resultere i at relationer fravælges, såfremt relationen ikke kan udvikles eller ikke understøtter dem. PU Type 4 omgås ofte mennesker, der understøtter deres videre udvikling. Det er naturligt for dem at afsætte tid til og planlægge, hvordan de udvikler sig videre i retning af en PU Type 5. 

I hovedet:

PU Type 4 er bevidste om, hvordan de bruger deres tanker, hvornår der er for mange tanker, hvornår de er fokuseret og på balancen mellem positive og negative tanker. Samtidig er PU Type 4 klar over at det er dem selv, der vælger at styre indholdet og mængden af deres tanker og aktivt at bruge denne viden til at planlægge deres videre udvikling og den hverdag de ønsker sig. Når de mødes af negativitet, er de klar over at de selv bestemmer, hvor lang tid de ønsker at tænke i de baner eller på det niveau og at de selv kan tage sig ud af det igen.  

 Deres høje emotionelle intelligens niveau gør at de forstår værdien af deres følelser, og samspillet mellem tanker og følelser styrker dem i at kvalificere deres fokus. 

I udviklingssammenhænge er PU Type 4 stærke fordi de har friheden til helt at være i og rumme den tvivl og frustration, der naturligt opstår når man står for at lære noget helt nyt. Det resulterer i, at de i højere grad kan tage læring hurtigere ind. De gør dette mere effektivt og samtidig integrerer de det naturligt med tidligere læring. I forhold til de lavere PU Typer er det nemmere for en PU Type 4 at accelerere deres læring og videreudvikle deres Emotionelle Intelligens. 

 Netop samspillet mellem deres tankeliv og deres følelsesliv gør dem stærke til at påvirke sig selv og andre. Det giver dem indre ro, som virker meget enkelt, og samtidigt er enormt power fuldt. Andre føler intuitivt en tillid til dem og mærker den styrke og ro de udstråler. Den positive tilkendegivelse gør at de selv føler sig motiveret til at udvikle deres egen bevidsthed til endnu højere bevidsthedsniveauer og dermed deres Emotionelle Intelligens. 

Følelseskontakt:

PU Type 4 er indsigtsfulde i forhold til eget følelsesliv og forstår de forskellige følelser. Følelser bliver en del af kommunikationen internt for en PU Type 4. De er oftest i gode, afslappede, rolige overskudsfølelser – og følelser der påvirker negativt, bruges til at skabe læring og indsigt. Samtidig ved en PU Type 4, hvordan de bevidst kan til- og fravælge negative følelser, hvis de oplever at der er behov for det. Denne evne til at vælge egne følelser, bidrager stærkt til deres indre ro.  

Nogle PU Type 4 har en indre stemme, der taler dem ned og de kan i pressede øjeblikke og situationer lytte for meget til denne stemme. Grundet deres stærke kontakt med sig selv vil den dog ret hurtigt vendes til en nysgerrighed i forhold til, hvordan de kan gøre denne stemme mere anerkendende. Her vil deres emotionelle intelligens komme dem godt i møde, da de for hvert bevidsthedsniveau de stiger op, vil have mulighed for bedre at forstå de ting i verden, der tager deres energi eller presser dem.  Og når de forstår det, vil de bruge deres selvledelse og empati til at løse det. En PU Type 4 arbejder helt naturligt videre med sin udvikling i retning af at skabe mere autenticitet og nærvær i sit liv. 

Kontrol:

En PU Type 4 oplever kontrol, som en del af realiseringen af personlig udvikling eller et konkret mål i en given retning. PU Type 4 bruger kontrol for at nå det som gør dem stærkere, gladere eller som bidrager i deres relationer. Her er kontrol et tilvalg og noget der understøtter det liv de ønsker. 

En PU Type 4 vil have et meget lille behov for at kontrollere sine omgivelser. De ved, at det er ændringer i dem selv, der skaber de omgivelser de ønsker sig. Andre, der er i relation med en PU Type 4, føler sig sat frie til at være den de gerne vil, og på den måde bliver de understøttet i at udvikle sig, som de gerne vil. En PU Type 4’s verden er meget enklere end de lavere PU udviklingstyper, fordi alting ikke behøver at være på en bestemt måde for at være ”rigtigt”. Det nedsætter i sig selv afhængigheden af, at verden skal agere eller arte sig på en bestemt måde og frisætter store mængder af energi.

PU Type 4 oplever ofte at være en stærk inspirator for andre PU typer, særligt de lavere, og samtidig nyder de inspirationen fra PU Type 5. Generelt er PU Type 4 godt på vej og sandsynligheden for at udviklingen fortsætter er meget stor. 

Fantasi:

En PU Type 4 forstår leg, fantasi, sanseoplevelser og kreativitet, som noget der inspirerer, både til selvindsigt og personlig udvikling. En PU Type 4 er fantasifuld i læringsprocessen og forstår, at det at leve ud fra at processen ofte er vigtigere end resultatet. 

Fra et PU Type 4 perspektiv er det at interagere og udvikle sig sammen med mere kreative og legende mennesker naturligt for at opnå en større selvindsigt i Emotionel Intelligens og dermed en spændende og kontinuerlig udvikling.

Bestil din udviklingsplan PUP

For at kunne bestille din Personlige Udviklings Plan (PUP) vil du på næste side skulle taste din Person Udviklings Type ind – så husk det er Type 4.