Velkommen til tests for 

VIRKSOMHED

TESTS TIL DIN ORGANISATION

Test til indsigt og et stærkt grundlag for beslutninger i forhold til at skabe bedre arbejdspladser, tiltrække og beholde de bedste medarbejdere og derigennem bygge en stærkere organisation eller virksomhed. HUMI har udarbejdet forskellige typer af tests, der kan målrettes netop din organisation.

MEDARBEJDER ENGAGEMENTS MÅLING

Den stærkeste indikator for fremtidens kunderesultater. Netop det at engagement påvirker kunderne så positivt, at kundeloyaliteten stiger, bidrager direkte til forretningens resultat de næste år. Det er på så vigtige områder som at beholde de bedste medarbejdere, at tiltrække de bedste nye medarbejdere, at skabe mere innovative i services og produkter og at komme ud til kunderne på den bedste måde. Derfor har mange virksomheder de sidste år skiftet fra trivselsmålinger og til engagements målinger.

MEDARBEJDER TRIVSELSMÅLING

Trivslen bidrager i høj grad til hvor stor er jeres tiltrækningskraft på medarbejdere er. Det bliver det er billedet der italesættes ude ved interessenterne, omkring jer. derfor vælger mange virksomheder at lave målinger som udgangspunkt fordi initiativer de beslutter i forhold til at styrke organisationen sammenhængskraft. Det er vigtigt at være opmærksom på at medarbejdere sjældent forlader et job og ofte forlader en kultur eller en leder

LEDELSES KULTURMÅLING

Tests til at skabe indsigt i, hvordan i sikrer at jeres ledelse aktiverer organisationens fulde potentiale. Der er målinger, der hjælper med at afkode menneskesynet og niveauet af Emotionel Intelligens, i selve ledelsen. Samtidig er der målinger, der evaluerer tillidsbroen mellem lederne og medarbejdere. Det er vigtigt at være opmærksom på at medarbejdere sjældent forlader et job og ofte forlader en kultur eller en leder.

MEDARBEJDER KULTURMÅLING

Tests til at evaluere potentialet ved jeres medarbejderes fællesskab. Graden af medarbejdernes fællesskab afgør i høj grad hvor effektive og målrettede de er i deres hverdag. Samtidig er det indikation for om de trives eller har det svært med at løse de opgaver de står over for. 

Erfaringen viser at hvis presset i en afdeling eller en virksomhed bliver for stort, så bliver energien mellem de enkelte ansatte negativ. Negativ energi mellem de ansatte koster op til 30% har effektiviteten, omvendt vil positiv energi mellem de ansatte løfte effektiviteten med op til 30%. Det gør at det forretningsunderstøttende potentiale her, kan være helt op til 60%. Det er vigtigt at være opmærksom på at medarbejdere sjældent forlader et job og ofte forlader en kultur eller en leder.

KULTUR STYRKE

Vælg en test der på de 7 vigtigste performance parametre viser hvor i som kultur ligger. Det er et stærk grundlag til planlægning af udvikling, events, arrangementer og medarbejder uddannelse m.m. Det sikrer at indsatsen bliver både positivet oplevet i kulturen og samtidig understøtter jeres forretningsresultat.