Validering af PersonUdviklingsType ​

Bliv klogere på dig selv

Validering af Personudviklingstype

Hvad siger testen og hvad siger du selv?

Testen vurderer dig til at være:

PU Type 2: Robust og faktabaseret

Udviklingsprofil: Grundig og kvalitetsbevidst

Du er robust og værdsætter de erfaringer, du har gjort dig igennem livet. Med udgangspunkt i konkrete faktuelle ting, vurderer du de områder, du ikke forstår. Du har mere fokus på de følelser, der typisk betegnes som negative, fremfor på de følelser, der typisk betegnes som positive. Dette fokus vil distancere dig fra følelser og motivere dig i retning af det, du kan forstå eller kontrollere.

Du vurderer dig selv til at være:

PU Type 1: Konkret og i kontrol

Udviklingsprofil: Langsom og grundig

Du er meget robust og holder godt fast i de erfaringer du har gjort dig igennem livet. Du baserer overvejende dit liv på konkrete faktuelle ting. Du opleves som stædig og fastlåst i dialogen med andre. Det skaber nogle svære situationer. Det, du oplever som gode følelser – og fantasi – har ikke meget plads i dit liv.

Hvad gør forskellen?

Du kan overveje hvad der gør at du vurderer dig selv 1 PU Type niveau lavere end testens resultat. Det kan indikere, at du reelt har flere ressourcer til udvikling, end du selv er opmærksom på og, at du rent faktisk er hurtigere til at udvikle dig, end du selv oplever. Er det sådan, vidner det om et potentiale i dig, som du måske ikke anvender optimalt og som du kan bruge til at få mere ud af en udviklingsindsats..

Testen er designet til at undersøge alle de vigtige områder i forhold til at vurdere din udviklingstype, som er et omfattende og komplekst område. Det faktum at du ikke vurderer dig selv så præcist, har relation til et vigtigt punkt fra emotionel intelligens [selvindsigt]. Selvindsigt er et grundlæggende fundament, der afgør dine muligheder for udvikling, både personligt, i dine relationer, din kommunikation og din påvirkning i verden. Det betyder at du kan overveje om du skal være lidt mere ambitiøs når du planlægger din udviklingsvej. 

Refleksion til dig

Hvordan oplever du det faktum, at din vurdering er lavere testens resultat?
Hvad påvirker det i din hverdag?
Hvordan påvirker det ind i din hverdag?

På en skala fra 1 (meget negativ) til 10 (meget positiv) hvordan vurderer du den samlede påvirkning i din hverdag?

Er det 5 eller derunder, så er du velkommen til at give os et kald på tlf. 2216 1200. 

Tips til dig

Validitet

For at sikre validiteten ud fra ovenstående, så er det meget vigtigt at du tager dig tid til at reflektere over følgende spørgsmål:

Hvilke af de to Person-Udviklings Typer er den du kommer fra?

Hvilke af de to Person-Udviklings Typer er den du gerne vil bevæge dig i retning af?

Hvilke af de to Person-Udviklings Typer vil andre, der kender dig beskrive dig som?

Ud fra dine svar på de tre spørgsmål vælger du nu den udviklingsprofil du ønsker at gå videre med: