Validering af PersonUdviklingsType

Bliv klogere på dig selv

Hvad siger testen og hvad siger du selv?

Testen vurderer dig til at være:

PU Type 4: Undersøgeren

Udviklingsprofil: Læringsinteresse og udvikling

Du kombinerer let ny viden med dine tidligere erfaringer. Du tager værdien fra forskellige oplevelser, når du undersøger nye områder af interesse. Du mærker dine følelser, både de gode og de negative. Dine følelser er eller kan blive en guide til at finde din vej frem. I nogle situationer kan dine følelser gøre det svært for dig at handle korrekt og hermed gøre det, der er bedst for dig. Udvikling vil være en naturlig del af dig og du ved du kan nå langt, hvis du prioriterer det.

Du vurderer dig selv til at være:

PU Type 5: Udviklingsstyrke

Udviklingsprofil: Styrke og vil udvikle kernen

Du er meget sansende og i god kontakt med dig selv. Din åbenhed overfor verden giver dig mange gode oplevelser, stor frihed og glæde. Du inspireres let over ny viden og ser muligheder i det. Dine sanser er din guide for din vej. Udvikling vil være en naturlig del af dig og det, du prioriterer. Din største energisluger er situationer med personer, der markant udfordrer dig i din måde at være på. Konkrete værktøjer, indsigter og afklaringer vil understøtte din evne til at være i og sprede god energi.

Hvad gør forskellen?

Du kan overveje hvad der gør at du vurderer dig selv 1 PU Type niveau højere end testens resultat. Det kan indikere at du har en styrke i at se dit eget potentiale til udvikling. Det vil ofte være en styrke der gør dig hurtigere til at udvikle dig. For nogle kan det have den uheldige effekt at de får igangsat for mange og for store opgaver, hvilket gør at de risikerer at blive tidspresset. Det kan resultere i at de så skuffer sig selv eller andre. Er det sådan for dig, så er det værd at være opmærksom på. Ellers skal du bare bruge dit positive fokus til at booste den udvikling du ønsker.

Testen er designet til at undersøge alle de vigtige områder i forhold til at vurdere din udviklingstype, som er et omfattende og komplekst område. Det faktum at du ikke vurderer dig selv helt præcist, har relation til et vigtigt punkt fra emotionel intelligens [selvindsigt]. Selvindsigt er et grundlæggende fundament, der afgør dine muligheder for udvikling, både personligt, i dine relationer, din kommunikation og din påvirkning i verden. Det betyder at du kan overveje både risici og fordele, beskrevet ovenfor når du planlægger din udviklings vej.

Refleksion til dig

Hvordan oplever du det faktum, at din vurdering er lidt fra testens resultat?
Hvad påvirker det i din hverdag?
Hvordan påvirker det ind i din hverdag? 

På en skala fra 1 (meget negativ) til 10 (meget positiv) hvordan vurderer du den samlede påvirkning i din hverdag?

Er det 5 eller derunder, så er du velkommen til at give os et kald på tlf. 2216 1200. 

Tips til dig

Validitet

For at sikre validiteten ud fra ovenstående, så er det meget vigtigt at du tager dig tid til at reflektere over følgende spørgsmål:

Hvilke af de to Person-Udviklings Typer er den du kommer fra?

Hvilke af de to Person-Udviklings Typer er den du gerne vil bevæge dig i retning af?

Hvilke af de to Person-Udviklings Typer vil andre, der kender dig beskrive dig som?

Ud fra dine svar på de tre spørgsmål vælger du nu den udviklingsprofil du ønsker at gå videre med: