Validering af PersonUdviklingsType

Bliv klogere på dig selv

Hvad siger testen og hvad siger du selv?

Både testen og dig selv vurderer dig til at være:

PU Type 5: Udviklingsstyrke

Udviklingsprofil: Styrke og vil udvikle kernen

Du er meget sansende og i god kontakt med dig selv. Din åbenhed overfor verden giver dig mange gode oplevelser, stor frihed og glæde. Du inspireres let over ny viden og ser muligheder i det. Dine sanser er din guide for din vej. Udvikling vil være en naturlig del af dig og det, du prioriterer. Din største energisluger er situationer med personer, der markant udfordrer dig i din måde at være på. Konkrete værktøjer, indsigter og afklaringer vil understøtte din evne til at være i og sprede god energi.

Hvad gør ligheden?

Du kan overveje, hvad der gør at både testen og dig selv vurderer dig til en PU Type 5. Det indikerer at du lever i styrken med at udvikling er en naturlig del af livet, og at du ser dit eget potentiale til udvikling helt klart. Det er en styrke, der gør det let for dig at udvikle dig. Den positive effekt af dette gør, at du ret sikkert oplever glæden ved at sætte fokus på udvikling, og nyder succesen med de udviklingsplaner du har gennemført indtil nu. Som PU Type 5 vil det være naturligt for dig at finde nye veje til udvikling og på den måde have udvikling, som en naturlig del af dit liv. Det giver dig mulighed for med ret stor sikkerhed at lave en plan, som du vil få succes med for den kommende periode.

Der er en faldgrube, dog minimal, som du kan være opmærksom på. Nemlig om du har lavet en plan for din udvikling, eller om du mere går fra det ene der dukker op, til det næste. Her er det vigtigt for at understøtte din udvikling, at du kontinuerligt udfordrer dig selv i forhold til den retning du ønsker at udvikle dig i og dermed lægger de planer du gerne vil udvikle dig efter? Er det allerede på plads, skal du bare bruge dit positive fokus til at booste den udvikling du ønsker.

Testen er designet til at undersøge alle de vigtige områder i forhold til at vurdere din udviklingstype, som er et omfattende og komplekst område. Det faktum at du vurderer din PU Type langt under testens resultat, har relation til et vigtigt punkt fra emotionel intelligens [selvindsigt]. Selvindsigt er et grundlæggende fundament, der afgør dine muligheder for udvikling, både personligt, i dine relationer, din kommunikation og din påvirkning i verden. Det betyder at du kan overveje både risici og fordele, når du planlægger din udviklingsvej. 

Refleksion til dig

Hvordan oplever du det faktum, at din vurdering er spot on på testens resultat?
Hvordan påvirker det i hverdagen?
Hvordan påvirker dig din hverdag?  

Hvordan oplever du vejen til din fortsatte udvikling?

Du velkommen til at give os et kald på tlf. 2216 1200. 

Tips til dig

Validitet

Du er spot on med din vurdering af din profil. Det bekræftes i at du, både ved at læse profilerne igennem og ved at tage testen, får det samme resultat. Det er et sikkert udgangspunkt for kvaliteten af testen og samtidig vidner det om at du har en høj selvindsigt. Den høje selvindsigt er samtidig en yderligere indikation af, at du er god til at vurdere dig selv.

Ud fra dine svar er du nu klar til at gå videre med din PU Type og få udarbejdet din personlige udviklingsplan.