Validering af PersonUdviklingsType ​

Bliv klogere på dig selv

Hvad siger testen og hvad siger du selv?

Testen vurderer dig til at være:

PU Type 5: Udviklingsstyrke

Udviklingsprofil: Styrke og vil udvikle kernen

Du er meget sansende og i god kontakt med dig selv. Din åbenhed overfor verden giver dig mange gode oplevelser, stor frihed og glæde. Du inspireres let over ny viden og ser muligheder i det. Dine sanser er din guide for din vej. Udvikling vil være en naturlig del af dig og det, du prioriterer. Din største energisluger er situationer med personer, der markant udfordrer dig i din måde at være på. Konkrete værktøjer, indsigter og afklaringer vil understøtte din evne til at være i og sprede god energi.

Du vurderer dig selv til at være:

PU Type 1: Konkret og i kontrol

Udviklingsprofil: Langsom og grundig

Du er meget robust og holder godt fast i de erfaringer du har gjort dig igennem livet. Du baserer overvejende dit liv på konkrete faktuelle ting. Du opleves som stædig og fastlåst i dialogen med andre. Det skaber nogle svære situationer. Det, du oplever som gode følelser – og fantasi – har ikke meget plads i dit liv.

Hvad gør forskellen?

Du kan overveje hvad der gør at du vurderer dig selv 4 PU Type niveauer lavere end testens resultat. Den meget store forskel mellem testens resultat og din egen vurdering gør, at vi ikke umiddelbart kan udarbejde en udviklingsplan.

Testen er designet til at undersøge alle de vigtige områder i forhold til at vurdere din udviklingstype, som er et omfattende og komplekst område. Det faktum at du vurderer din PU Type langt under testens resultat, har relation til et vigtigt punkt fra emotionel intelligens [selvindsigt]. Selvindsigt er et grundlæggende fundament, der afgør dine muligheder for udvikling, både personligt, i dine relationer, din kommunikation og din påvirkning i verden. Det betyder at du kan overveje både risici og fordele, når du planlægger din udviklingsvej. 

Refleksion til dig

Hvordan oplever du det faktum, at din vurdering er så langt fra testens resultat?
Hvad påvirker det i din hverdag?
Hvordan påvirker det ind i din hverdag?

På en skala fra 1 (meget negativ) til 10 (meget positiv) hvordan vurderer du den samlede påvirkning i din hverdag?

Tips til dig

Validitet

Vi vil gerne sikre os, at vi udarbejder udviklingsplaner der passer til den enkeltes profil. Da din egen vurdering ligger så langt fra testens resultat, vil det give mest mening at vi har en dialog, før vi anbefaler dig en udviklingsvej. Vi vil derfor foreslå, at du kontakter os på tlf. 2216 1200, eller sender os en besked.